Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home บริการสำนักพุทธฯ

หนังสือแจ้งเจ้าคณะอำเภอขอความเมตตาขับเคลื่อนโครงการกระบี่ เมืองสวย น้ำใส
(หนังสือที่ กบ ๐๐๓๔/ว.๓๙๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)