Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ จังหวัดกระบี่ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ จัดพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยมีพระปัญญาวุธธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าว                 โดยนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้เตรียมความพร้อม         เพื่อประกอบพิธีไปพร้อมกับการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ            เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่