Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ วัดโภคาจูฑามาตย์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญแห่งโลก ถวายเป็น          พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๘๐ คน   ณ วัดโภคาจูฑามาตย์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ วัดเทพพนม และโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญแห่งโลก ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการโครงการดังกล่าว จำนวน ๗๐ คน ณ วัดเทพพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่