Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระครูไพบูลโพธยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เลื่อน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆรวาส ณ วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่