Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐