Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัด ณ วัดทุ่งสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีดังกล่าว


เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ โดยนายยุทธศักดิ์
สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูศรีรัตนาภิราม เจ้าคณะอำเภอเขาพนม เจ้าอาวาสวัดควนสบาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระภิกษุเข้าสอบจำนวน ๓ รูป


เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ “บวร” จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนบ้านดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ “บวร” จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนบ้านหนองจูด อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ โดยนายยุทธศักดิ์
สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระภิกษุเข้าสอบจำนวน ๓๑ รูป


บทความ อื่นๆ ...