Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ โดยนายยุทธศักดิ์ 
สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีพระราชสุทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระภิกษุเข้าสอบจำนวน ๓๑ รูป

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ “บวร” จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่    โดยมีพระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้สอบผ่านนักธรรมและธรรมศึกษารวมทั้งสิ้น ๓,๔๙๙ รูป/คน


 

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ บวร จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ “บวร” จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


 

บทความ อื่นๆ ...