Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน      พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงาน     พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาแสดงความยินดี นายสำราญ
รัตนพันธ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
 

  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน       พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ รายงานตัวกับ นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายณรงค์  วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามลำดับ 
 

 เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน       พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ กราบนมัสการพระวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่/เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย และพระปัญญาวุธธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง      เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามลำดับ 

 

  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอนูโรจน์  โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (อบรมคุณธรรมจริยธรรม) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งประสานและวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 

  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอนูโรจน์  โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 

บทความ อื่นๆ ...