เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ “บวร” จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่