แบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ขอเชิญตอบแบบประเมินระดับการรับรู้้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์เว็บไซต์ข้างล่างนี้

NACC ITA - EIT Login


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,901