ผอ.พศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ที่สำรวจข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขร์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขร์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. วัดโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง 
๒. วัดพรุเตย ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม
๓. วัดปกาสัย ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง 
๔. วัดสุวรรณธาราราม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,367