พศจ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมหน่วย อ.ป.ต.จังหวัดกระบี่ และข้อมูล จศป.ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย อ.ป.ต.จังหวัดกระบี่ และข้อมูล จศป.ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดในเขตอำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยา ได้แก่ วัดอ่าวลึกเหนือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล วัดเขาต่อ วัดบ้านนา วัดบ้านทะเลหอย วัดนทีมุขาราม วัดสหกรณ์ ในการนี้ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโบราณสถาน โบราณวัตถุ. และข้อมูลประวัติวัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสามารถเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,276