โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ จัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านน้ำขาว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่/ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการนิเทศ และบรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ  สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเขาพนม จ.กระบี่ โดยมีนางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะทำงานการนิเทศตามโครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,355