ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการบทความ image image
บทความที่น่าสนใจ
image
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิชาการศาสนา
ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ season3 100 วัน 100 กิโลเมตร โดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับคำท้าจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการออกกำลังกายที่หลากหลายอันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะธารา ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
image
วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐0 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมดำเนินการออกโฉนดที่ดิน
วัดปานุราชประชาสรรค์ โดยนำช่างทำการรังวัดปักเขตที่ดินและรับรองที่ดิน ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และไวยาวัจกรวัด ณ วัดปานุราชประชาสรรค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,414