ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

 

นางสาวฐานิยา  จันทร์ศรีนวล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภชัย ตระการภูติพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพฤษมาศ บางเจริญพรพงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวฉวีวรรณ วงษาไชย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ขันตยาคโม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ปิติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
- - - -

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,406