ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 พศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรที่ 12 สาขากระบี่ เพื่อประกอบคำขออนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ทุ่งต้นปีก ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผอ.พศจ.กระบี่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีแม่ชีพลัดถิ่น โดยประสานกับเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ วัดกระบี่น้อย เพื่อจัดหาที่พักบรรเทาความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือต่อไป ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผอ.พศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำการขอออกโฉนดที่ดินวัดและการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินวัด ณ วัดสถิตโพธาราม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,597