ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภออ่าวลึก-ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พศจ.กระบี่ ร่วมพิธีมอบประกาศตั้งวัดและมอบตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางใหญ่ธรรมาราม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,876