ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,320