ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น จังหวัดกระบี่ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจงหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ผลการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2559 - 2564) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีพระราชสุทธิวิมล ดร. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,312