ผอ.พศจ.กระบี่ เป็นพยานในการยุติข้อพิพาทที่ดินในเขต สปก ของที่พักสงฆ์ถ้ำภูเขาต่อ

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวััดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นพยานในการยุติข้อพิพาทที่ดินในเขต สปก ของที่พักสงฆ์ถ้ำภูเขาต่อ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกะรบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พระพิพัฒน์ ฐิติโก ประธานที่พักสงฆ์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดต่อไป การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,303