พศจ.กระบี่ ดำเนินการรับให้ที่ดินวัดธรรมาวุธสรณาราม

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินการเตรียมเอกสารการรับให้ที่ดินวัดธรรมาวุธสรณาราม ร่วมกับผู้ยกที่ดินถวายวัด โดยมีพระครูภาณุวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง เป็นพยาน เพื่อนัดหมายไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ต่อไป ณ เลขบ้านที่ 10 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,329