พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรรมจังหวัดกระบี่

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ นำเสนอข้อมูลด้านการสำรวจและลงระบบข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ประเภทวัด ศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 118 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,333