ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 414/2539 และมติที่ 143/2546 ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดโคกกะฐิน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,915