พศจ.กระบี่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดกระบี่ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่  ในการนี้ นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฉวีวรรณ วงษาไชย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,915