จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
- เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชสุทธิวิมล ดร.เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธบริษัท ประชาชน ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
- เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
- เวลา 14.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
- เวลา 15.30 น. ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม เพื่อให้คนไทยมีความสุขกาย สุขใจ "ตามพันธกิจสาธารณสงเคราะห์"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,879