ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ จัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมาวุธสรณาราม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่/ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการนิเทศ และบรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะทำงานการนิเทศตามโครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,881