พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก บ้านแหลมสัก  ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ นายสมบัติ ทิพย์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพัดยศ นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชในสังกัดฯ ร่วมปฏิบัติพิธี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,888