ผอ.พศจ.กระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดกระบี่ ณ วัดธรรมาวุธสรณาราม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564
ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมมาวุธสรณาราม เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง ประธานฝ่ายสงฆ์
และนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
และพุทธศาสนิกชนชาวเหนือคลองมาร่วมโครงการอย่างหนาแน่น ณ วัดธรรมาวุธสรณาราม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,920