ผอ.พศจ.กระบี่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2564
ในการนี้ ได้ต้อนรับและมอบเข็มสัญลักษณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้แก่ว่าที่ร้อยตรีทัศนีย์ คลังจันทร์
เจ้าพนักงานการเงิน ที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,911