พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตรถวายแด่พระเทพวชิรากร วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตรถวายแด่พระเทพวชิรากร วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.oo น.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวชิรากร ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล บ้านบางโทง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พระเทพวชิรากร หรือพระครูไพศาลพัฒนานุยุต หรือพระอาจารย์ชัย เดิมชื่อ สมชัย แก้วมา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2500 ณ บ้านทุ่งสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บิดาชื่อนายไข่ มารดาชื่อนางเนียบ แก้วมา มีพี่น้อง 7 คนชาย 4 คน หญิง 3 คน พระอาจารย์ชัยเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางโทง จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อปี 2513 เริ่มสนใจใฝ่ธรรมะในวัยเด็ก

ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรในปี 2515 ที่วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีพระสุตาวุธวิสิฐ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้บรรพชาอีกครั้งในปี 2518 ที่วัดแก้วโกรวาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดบางโทง สอบได้นักธรรมชั้นตรี เมื่อปี 2518 ต่อมาปี 2520 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดแก้วโกรวาราม และได้ลาสิกขาบทในปี 2523 และอุปสมบทอีกครั้งในปี 2525 ที่วัดคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูอาทรสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นประจำพรรษาที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

พระเทพวชิรากร ดำรงตำแหน่งและสมณศักดิ์ ตั้งแต่ปี 2529 เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประดิษฐานบนยอดเขาล้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ปี 2533 ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรม ในพระราชปฏิภาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดพังงา วัดชนาธิการาม ปี 2545 ได้ย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุวชิรมง ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี 2548 ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ และเป็นเจ้าคณะอำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี 2550 เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ปี 2559 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ปี 2560 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 ต่อมาเป็นรองเจ้าคณะภาค 17 และปี 2564 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ พระเทพวชิรากร ///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,267