ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เพื่อขอมติความเห็นชอบโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เพื่อหาข้อมติในโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกระบี่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,317