ผอ.พศจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมประเดือนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง
เพื่อเชิญเครื่องไทยธรรมถวายแด่ พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนานิริฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี (พระอาจารย์ชัย) พระราชาคณะชั้นเทพ พร้อมถวายเจลและแอลกอฮอลล์พระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดกระบี่ร่วมต้อนรับ นำโดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายราชัน มีน้อย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก นายโกมาศ แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยกลุ่มพิธีการฯ กำนันตำบลนาเหนือ ร่วมต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
image
นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,263