พศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเผาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางพฤศมาษ บางเจริญพรพงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเผาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเบิกจ่ายได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด แด่เจ้าอาวาสวัดปกาสัย ไวยาวัจกรวัด และผู้นำชุมชน ณ วัดปกาสัย ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง
เพื่อเชิญเครื่องไทยธรรมถวายแด่ พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนานิริฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี (พระอาจารย์ชัย) พระราชาคณะชั้นเทพ พร้อมถวายเจลและแอลกอฮอลล์พระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดกระบี่ร่วมต้อนรับ นำโดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายราชัน มีน้อย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก นายโกมาศ แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยกลุ่มพิธีการฯ กำนันตำบลนาเหนือ ร่วมต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,359