ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. จังงหวัดกระบี่ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เน้นการทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีม เร่งแก้ไขปัญหาเชิงรุกแบบบูรณาการ สู่การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ในการนี้ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,284