ผอ.พศจ.กระบี่ ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณธาราราม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณธาราราม ร่วมกับไวยาวัจกร และผู้นำชุมชน เพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายไปตามระเบียบที่ถูกต้อง ณ วัดสุวรรณธาราราม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,322