พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี 26 มกราคม 2565

วันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. วัดมหาธาตุวชิรมงคล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 มกราคม 2565 โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่่เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วิหารวัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,299