ผอ.พศจ.กระบี่ ร่วมพิธีสมโภชตราตั้งเจ้าคณะอำเภออ่าวลึก เนื่องในโอกาสที่พระครูโสภิตธรรมนิเทศ (ปรัณ กุสลจิตฺโต) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออ่าวลึก

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีสมโภชตราตั้งเจ้าคณะอำเภออ่าวลึก เนื่องในโอกาสที่พระครูโสภิตธรรมนิเทศ (ปรัณ กุสลจิตโต) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออ่าวลึก ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค17 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับภาคช17 และจังหวัดกระบี่ พระเถรานุเถระ โดยนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภออ่าวลึก นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ อ่านตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,352