ผอ.พศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดกระบี่ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อมอบนโยบาย ข้อปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพนมเบญญา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ในการนี้ นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม เพื่อสานต่อนโยบายที่เร่งด่วนของจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,607