แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนจัดซื้อจ้าง.pdf |
|

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 122,951